BzG: Neuerwerbungslisten nach Instituten
 |  Ihr Konto  | myUB
Universitätsbibliothek » BzG: Neuerwerbungslisten nach Instituten

Neuerwerbungen verfügbar ab Juli 2022

10 Institut für Skandinavistik

 Anzahl der Neuerwerbungen: 58

Bitte klicken Sie auf die Signatur, um zu prüfen, ob das Buch aktuell verfügbar ist.

Andersen, Trine : Fire fortællinger om kærlighed / Trine Andersen . - København : Café Monde, 2022 . - 193 Seiten, ISBN 9788797297469
Standort: BzG
Signatur: 01/GX 4000 A544 F5
Andersson, Pär-Yngve : All dödlighets sång och skrian : studier i Sven Rosendahls naturprosa / Pär-Yngve Andersson . - [Lund] : Ellerströms, 2019 . - 190 Seiten, ISBN 978-91-7247-562-5; 91-7247-562-5
Standort: BzG
Signatur: 01/GX 6979 A552
Askov, Stine : Nøjsomheden / Stine Askov . - [København] : Gyldendal, 2022 . - 365 Seiten, ISBN 978-87-02-34923-8
Standort: BzG
Signatur: 01/GX 4000 A835 N7
Åkesson, Sonja : Husfrid / Sonja Åkesson ; förord Elisabeth Friis . - [Stockholm] : Nirstedt/litteratur, 2020 . - 74 Seiten, ISBN 978-91-89066-35-9; 91-89066-35-9
Standort: BzG
Signatur: 01/GX 5396 H969
Balle, Solvej : Om udregning af rumfang / Solvej Balle ; 3 . - 2021 . - 176 Seiten, ISBN 978-87-995848-8-8
Standort: BzG
Signatur: 01/GX 1396 O54-3
Beckman, Erik : Farstu / Erik Beckman ; förord: Sara Abdollahi . - [Stockholm] : Nirstedt/litteratur, 2020 . - 58 Seiten, ISBN 978-91-89066-34-2; 91-89066-34-0
Standort: BzG
Signatur: 01/GX 5484 F247
Berglund, Karl : Mordförpackningar : omslag, titlar och kringmaterial till svenska pocketdeckare 1998-2011 / Karl Berglund . - Uppsala : Avdelningen för litteratursociologi, Uppsala universitet, 2016 . - 283 Seiten, ISBN 978-91-982819-1-0
Standort: BzG
Signatur: 01/GX 5360 B498
Bergsten, Staffan : Den svenska poesins historia / Staffan Bergsten . - Nyutgåva . - Stockholm : Modernista, 2020 . - 443 Seiten, ISBN 978-91-7893-031-9; 91-7893-031-6
Standort: BzG
Signatur: 01/GX 5130 B499
Bess, Emma : Ly / Emma Bess . - København : Gutkind, 2022 . - 238 Seiten, ISBN 9788743401087
Standort: BzG
Signatur: 01/GX 4000 B557 L9
Björklund, Ingeborg : Kärleksdikt / Ingeborg Björklund . - [Stockholm] : Nirstedt/litteratur, 2019 . - 94 Seiten, ISBN 978-91-985303-0-8; 91-985303-0-5
Standort: BzG
Signatur: 01/GX 7550 B626 K1
Bredsdorff, Elias : H. C. Andersen og Georg Brandes / Elias Bredsdorff . - [København] : Aschehoug, 1994 . - 123 S., ISBN 87-11-11017-1
Standort: BzG
Signatur: 01/GX 1620.1994
Burman, Carina : Bellman : biografin / Carina Burman . - [Stockholm] : Albert Bonniers Förlag, 2019 . - 750 Seiten, ISBN 978-91-0-014179-0; 91-0-014179-8
Standort: BzG
Signatur: 01/GX 5495 B962 B4
Clausen, Jørgen Stender : Det nytter ikke at sende haere mod ideer : Georg Brandes' kulturkritik i årene omkring 1. verdenskrig . - København : Reitzel, 1984 . - 172 S., ISBN 87-7421-422-5
Standort: BzG
Signatur: 01/GX 1621 C616
Danielsson, Lars : I skuggan av makten / Lars Danielsson . - Ny utg. . - Stockholm : Bonnier, 2007 . - 281 S., ISBN 978-91-0-011859-4
Standort: BzG
Signatur: 01/GZ 7468 D168
Duvå, Liv Nimand : Mødrenes hus : roman / Liv Nimand Duvå . - København : Gyldendal, 2022 . - 247 Seiten, ISBN 9788702349498
Standort: BzG
Signatur: 01/GX 4000 D982 M4
Englund, Christina : Slugt : roman / Christina Englund . - 1. udgave, 1. oplag . - [København] : Lindhardt og Ringhof, 2021 . - 240 Seiten, ISBN 978-87-11-99261-6
Standort: BzG
Signatur: 01/GX 4000 E58 S6
Forssell, Pia : Författaren, förläggarna och forskarna : J. L. Runeberg och utgivningshistorien i Finland och Sverige / Pia Forssell . - Helsingfors : Sällskapet, 2009 . - 384 S., ISBN 978-951-583-183-5
Standort: BzG
Signatur: 01/GX 7001 F732
Frostenson, Katarina : F : en färd / Katarina Frostenson . - Första upplagan, första tryckningen . - Stockholm : Polaris, 2020 . - 248 Seiten, ISBN 978-91-7795-415-6; 91-7795-415-7
Standort: BzG
Signatur: 01/GX 5946 E99
Glaffey, Kristina Nya : To the modern man : et portræt / Kristina Nya Glaffey . - København : Gyldendal, 2022 . - 94 Seiten, ISBN 9788702358681
Standort: BzG
Signatur: 01/GX 4000 G543 T6
Grave, Elsa : Bortförklaring / Elsa Grave . - [Stockholm] : Nirstedt/litteratur, 2021 . - 77 Seiten, ISBN 978-91-89066-91-5
Standort: BzG
Signatur: 01/GX 5988 B739
Hallberg, Anna : Friktion / Anna Hallberg ; förord Gunnar D Hansson . - [Ny utgåva] . - Stockholm : Nirstedt/litteratur, 2019 . - , ISBN 978-91-985055-7-3; 91-985055-7-2
Standort: BzG
Signatur: 01/GX 7550 H182 F9
Hillarp, Rut : Båge av väntan / Rut Hillarp ; förord: Saskia Vogel . - [Stockholm] : Nirstedt/litteratur, 2020 . - 67 Seiten, ISBN 978-91-89066-02-1; 91-89066-02-2
Standort: BzG
Signatur: 01/GX 7550 H649 B1
Himmelstrup, Kristian : Pio / Kristian Himmelstrup . - Forlaget Arabesk, 2022 . - 482 Seiten, ISBN 9788793819139
Standort: BzG
Signatur: 01/GX 4000 H658 P6
Holm, Emma : Skäl / Emma Holm . - Stockholm : Modernista, 2017 . - 152 Seiten, ISBN 978-91-7701-994-7; 91-7701-994-6
Standort: BzG
Signatur: 01/GX 7550 H747 S62
Holmström, Johanna : Borde hålla käft : en bok om Märta Tikkanen / Johanna Holmström . - Stockholm : Norstedts, 2020 . - 432 Seiten, ISBN 978-91-1-310944-2; 91-1-310944-8
Standort: BzG
Signatur: 01/GX 7351 H753
Jensen, Minna Skafte : Friendship and poetry : studies in Danish Neo-Latin literature . - Copenhagen : Museum Tusculanum, 2004 . - 273 S., ISBN 87-7289-961-1
Standort: BzG
Signatur: 01/GX 1196 J54
Jexen, Gry : Kvinde kend din historie : spejl dig i fortiden / Gry Jexen . - 1. udgave . - [København] : Gyldendal, 2021 . - 335 Seiten, ISBN 978-87-02-30052-9
Standort: BzG
Signatur: 01/GZ 2420 J59
Jönson, Johan : I krigsmaskinen / Johan Jönson ; förord: Jörgen Gassilewski . - [Stockholm] : Nirstedt/litteratur, 2020 . - 478 Seiten, ISBN 978-91-89066-00-7; 91-89066-00-6
Standort: BzG
Signatur: 01/GX 7550 J64 H99
Jönsson, Maria : Behovet av närhet blir med åren betydligt större än nödvändigheten att bevara sin värdighet : om genus, trots och åldrande i Kerstin Thorvalls författarskap / Maria Jönsson . - [Lund] : Ellerströms, 2015 . - 172 S., ISBN 978-91-7247-405-5
Standort: BzG
Signatur: 01/GX 7343 J64
Julén, Ola : Orissa / Ola Julén . - [Stockholm] : Nirstedt/litteratur, 2019 . - 169 Seiten, ISBN 978-91-985055-5-9; 91-985055-5-6
Standort: BzG
Signatur: 01/GX 7550 J94 O6
Kruse Lykke, Joakim : Et sted at være mor fra : roman / Joakim Kruse Lykke . - København : Gyldendal, 2022 . - 143 Seiten, ISBN 9788702349450
Standort: BzG
Signatur: 01/GX 4000 K94 S8
Kylänpää, Riitta : Ett nyfiket sinne : Claes Anderssons liv / Riitta Kylänpää ; översättning: Hanna Lahdenperä . - [Helsingfors] : Förlaget, 2020 . - 349 Seiten, ISBN 978-952-333-304-8; 952-333-304-6
Standort: BzG
Signatur: 01/GX 5425 K99
Laestadius Loman, Helén : Som Torneträskets midnattsvatten : dikter / Helén Laestadius Loman. Omslag, layout: Eva-Karin Berglund . - 2020 . - 83 Seiten, ISBN 978-91-88187-80-2; 91-88187-80-2
Standort: BzG
Signatur: 01/GX 7550 L158 S6
Larsson, Åsa : Det blod som spillts : kriminalroman / Åsa Larsson . - 3. tryckningen . - Stockholm : Bonnier, 2005 . - 408 S., ISBN 91-0-010628-3
Standort: BzG
Signatur: 01/GX 7550 L334 B6
Laugesen, Peter : Vadehave / Peter Laugesen . - 1. udgave, 1. oplag . - [København] : Gyldendal, 2020 . - 115 Seiten, ISBN 978-87-02-28944-2
Standort: BzG
Signatur: 01/GX 2736 V123
Lundevall, Peter : Att bygga en stad : Stockholm under 800 år / Peter Lundevall . - Stockholm : Carlsson bokförlag, 2021 . - 353 Seiten, ISBN 978-91-89063-42-6
Standort: BzG
Signatur: 01/GZ 7220 S864 L962
Lundquist, Marie : Jag går runt och samlar in min trädgård för natten / Marie Lundquist . - Stockholm : Nirstedt/litteratur, 2019 . - 82 Seiten, ISBN 978-91-985302-9-2
Standort: BzG
Signatur: 01/GX 7550 L962 J2
Marklund, Liza : Järnblod / Liza Marklund . - [Stockholm] : Piratforlaget, 2015 . - 394 S., ISBN 978-91-642-0453-0; 91-642-0453-7
Standort: BzG
Signatur: 01/GX 6698 J22
Nilsson, Magnus : Kampdiktare i folkhemmet : arbetarpoeten Stig Sjödin / Magnus Nilsson . - Stockholm : Verbal Förlag, 2021 . - 221 Seiten, ISBN 978-91-89155-40-4; 91-89155-40-8
Standort: BzG
Signatur: 01/GX 7111 N712
Nilsson, Ulf Karl Olov : Stammar / Ulf Karl Olov Nilsson . - [Stockholm] : Nirstedt/litteratur, 2020 . - 125 Seiten, ISBN 978-91-8906-692-2
Standort: BzG
Signatur: 01/GX 7550 N712 S7
Nordlund, Anna : Selma Lagerlöf - Sveriges modernaste kvinna . - [Sunne] : Mårbacka förlag, 2021 . - 343 Seiten, ISBN 978-91-980299-9-4; 91-980299-9-1
Standort: BzG
Signatur: 01/GX 6433 N832
Nors, Dorthe : En linje i verden / Dorthe Nors . - København : Gads Forlag, 2021 . - 306 Seiten, ISBN 978-87-12-06115-1
Standort: BzG
Signatur: 01/GX 4000 N863 L75
Palm, Anna-Karin : "Jag vill sätta världen i rörelse" : en biografi över Selma Lagerlöf / av Anna-Karin Palm . - Stockholm : Albert Bonniers Förlag, 2019 . - 681 Seiten, ISBN 978-91-0-014514-9; 91-0-014514-9
Standort: BzG
Signatur: 01/GX 6433 P171
Pontoppidan, Henrik : Henrik Pontoppidan og Georg Brandes : en dokumentarisk redegørelse for brevvekslingen og den personlige kontakt / Elias Bredsdorff . - København : Gyldendal, 1964 . - 169 S.
Standort: BzG
Signatur: 01/GX 1620.1964
Raattamaa, Lars Mikael : Ingenting annat (materia) / Lars Mikael Raattamaa . - [Stockholm] : Nirstedt/litteratur, 2019 . - 110 Seiten, ISBN 978-91-985302-8-5
Standort: BzG
Signatur: 01/GX 7550 R111 I4
Ranelid, Björn : Bill Nilssons sista vita skjorta / Björn Ranelid . - [Stockholm] : Albert Bonniers förlag, 2020 . - 352 Seiten, ISBN 978-91-0-018315-8; 91-0-018315-6
Standort: BzG
Signatur: 01/GX 6970 B596
Roberg, Sofia : Besvärja världen : en ekopoetisk studie i Inger Christensens Alfabet / Sofia Roberg . - [Malmö] : Ellerströms, 2021 . - 351 Seiten, ISBN 978-91-7247-661-5; 91-7247-661-3
Standort: BzG
Signatur: 01/GX 1711 R638
Runeborg, Björn : Socialdemokratiska noveller / Björn Runeborg . - Stockholm : Modernista, 2018 . - 159 Seiten, ISBN 978-91-7701-843-8; 91-7701-843-5
Standort: BzG
Signatur: 01/GX 7002 S678
Sjögren, Lennart : Havet / Lennart Sjögren ; förord: Erik Bergqvist . - [Stockholm] : Nirstedt/litteratur, 2020 . - 65 Seiten, ISBN 978-91-89066-33-5
Standort: BzG
Signatur: 01/GX 7116 H387
Storå, Siv : De oerhörda orden : en bok om Märta Tikkanens författarskap / Siv Storå . - Helsingfors : Schildts & Söderströms, 2020 . - 348 Seiten, ISBN 978-951-52-5153-4; 951-52-5153-2
Standort: BzG
Signatur: 01/GX 7351 S884
Thoursie, Ragnar : Emaljögat / Ragnar Thoursie. Förord:Magnus Bergh . - [Stockholm] : Nirstedt/litteratur, 2021 . - 96 Seiten, ISBN 978-91-8906-676-2
Standort: BzG
Signatur: 01/GX 7344 E53
Törnkvist, Karl Daniel : Himlen / Karl Daniel Törnkvist . - Stockholm : Norstedts, 2020 . - 74 Seiten, ISBN 978-91-1-309689-6
Standort: BzG
Signatur: 01/GX 7550 T642 H6
Trosell, Aino : Gränsmark / Aino Trosell . - Helsingborg : Hoi förlag, 2020 . - 458 Seiten, ISBN 978-91-7697-238-0; 91-7697-238-0
Standort: BzG
Signatur: 01/GX 7550 T857 G7
Tunedal, Jenny : Hejdade, hejdade sken / Jenny Tunedal . - [Stockholm] : Nirstedt/litteratur, 2019 . - 102 Seiten, ISBN 978-91-985303-2-2
Standort: BzG
Signatur: 01/GX 7550 T926 H4
Westö, Kjell : Tritonus : en skärgårdsberättesle / Kjell Westö . - [Stockholm] : Albert Bonniers Förlag, 2020 . - 381 Seiten, ISBN 978-91-0-018218-2; 91-0-018218-4
Standort: BzG
Signatur: 01/GX 7550 W534 T8
Willumsen, Dorrit : Tjeneren og hans søster : roman / Dorrit Willumsen . - København : Gyldendal, 2022 . - 216 Seiten, ISBN 9788702331325
Standort: BzG
Signatur: 01/GX 3900 T625
Witt-Brattström, Ebba : Historiens metoo-vrål : # är jag inte människa / Ebba Witt-Brattström . - Stockholm : Norstedts, 2019 . - 194 Seiten, ISBN 978-91-1-309268-3; 91-1-309268-5
Standort: BzG
Signatur: 01/GX 7550 W827 H6
1864 : Hjerter bløder i krig og kærlighed / Autor und Regie: Ole Bornedal. Darst.: Pilou Asbæk, Sidse Babett Knudsen u.a . - [København] : Danmarks Radio ; Miso Film, 2014 . - 3 DVD-Video (464 min)
Standort: BzG
Signatur: 01/GX 4000 B736 A8
zurück zur Übersicht

Zurück zum Seitenanfang
zuletzt geändert am 6. Dezember 2022

Schnelleinstieg

Kontakt

Goethe-Universität
Bibliothekszentrum Geisteswissenschaften
- IG-Farbenhaus (Q1 und Q6) -
Norbert-Wollheim-Platz 1
60323 Frankfurt am Main
bzg-info[at]ub.uni-frankfurt.de

Infotheken
Tel. Q1: 069/ 798-32500
Tel. Q6: 069/ 798-32653

Ausleihtheke
Tel.: 069/ 798-32961

Öffnungszeiten

Audioguide

© 2023 Universitätsbibliothek Frankfurt am Main | Impressum | Rechtliche Hinweise | Datenschutz | Cookie-Einstellungen